شامپو متوسط خانم‌‌ها

شامپو متوسط زنانه موهای معمولی کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط زنانه درخشان کننده کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط زنانه تقویت مو کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط زنانه عصاره گیاهی کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط زنانه کنترل چربی کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد

‌شامپو بزرگ خانم‌ها

شامپو بزرگ زنانه موهای معمولی کلیر تخفیف 18%
49,000 تومان 40,000 تومان
تمام شد
شامپو بزرگ زنانه تقویت مو کلیر تخفیف 18%
49,000 تومان 40,000 تومان
تمام شد

شامپو متوسط آقایان

شامپو متوسط مردانه 2 در 1 حالت دهنده کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط مردانه تقویت کننده مو کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط مردانه کنترل چربی کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد
شامپو متوسط مردانه طراوت بخش کلیر تخفیف 17%
87,000 تومان 72,000 تومان
تمام شد