شامپو متوسط خانم‌‌ها

شامپو متوسط زنانه موهای معمولی کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط زنانه درخشان کننده کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط زنانه تقویت مو کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط زنانه عصاره گیاهی کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط زنانه کنترل چربی کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان

‌شامپو بزرگ خانم‌ها

تخفیف 10%
 
49,000 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 40,000 تومان تا 44,000 تومان
تخفیف 10%
 
49,000 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 40,000 تومان تا 44,000 تومان

شامپو متوسط آقایان

شامپو متوسط مردانه 2 در 1 حالت دهنده کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط مردانه تقویت کننده مو کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط مردانه کنترل چربی کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان
شامپو متوسط مردانه طراوت بخش کلیر تخفیف 13%
 
43,500 تومان
تعداد بیشتر ، قیمت کمتر:
از 35,000 تومان تا 38,000 تومان