خمیردندان طراوت بخش

خمیر دندان بزرگ طراوت بخش نعنایی کلوس آپ تخفیف 15%
 
26,000 تومان 22,000 تومان
خمیر دندان بزرگ طراوت بخش لیمو نعنا کلوس آپ تخفیف 15%
 
26,000 تومان 22,000 تومان
خمیر دندان بزرگ طراوت بخش خنک کننده کلوس آپ تخفیف 15%
 
26,000 تومان 22,000 تومان
خمیر دندان بزرگ طراوت بخش نعنایی+لیمو+خنک کلوس آپ تخفیف 15%
 
39,000 تومان 33,000 تومان

خمیردندان سفید کننده

خمیر دندان بزرگ سفید کننده نعنایی کلوس آپ تخفیف 18%
 
28,000 تومان 23,000 تومان
خمیر دندان بزرگ سفید کننده خنک کلوس آپ تخفیف 18%
 
28,000 تومان 23,000 تومان
خمیر دندان بزرگ سفید کننده نعنایی+خنک کلوس آپ تخفیف 18%
 
28,000 تومان 23,000 تومان