سفید کننده سطوح و البسه

سفید کننده دامستوس زرد با رایحه لیموی تازه تخفیف 17%
 
29,500 تومان 24,500 تومان
سفید کننده دامستوس بنفش با رایحه لاوندر تخفیف 17%
 
29,500 تومان 24,500 تومان
سفید کننده دامستوس صورتی با رایحه مگنولیا تخفیف 17%
 
29,500 تومان 24,500 تومان
سفید کننده دامستوس سبز با رایحه نسیم کوهستان تخفیف 17%
 
29,500 تومان 24,500 تومان
سفید کننده دامستوس آبی با رایحه اکالیپتوس تخفیف 17%
 
29,500 تومان 24,500 تومان
سفید کننده دامستوس سفید برفی تخفیف 17%
 
29,500 تومان 24,500 تومان

سفید کننده سطوح و البسه بزرگ

سفید کننده دامستوس سبز بزرگ ۲ لیتری با رایحه نسیم کوهستان تخفیف 18%
 
34,000 تومان 28,000 تومان

اسپری چند منظوره سطوح

سپری چند منظوه سطوح دامستوس بنفش لاوندر+سبز کوهستان تخفیف 17%
 
47,000 تومان 39,000 تومان
اسپری چند منظوه سطوح دامستوس سبز با رایحه نسیم کوهستان تخفیف 17%
 
47,000 تومان 39,000 تومان
اسپری چند منظوه سطوح دامستوس بنفش با رایحه لاوندر تخفیف 17%
 
47,000 تومان 39,000 تومان