شامپوی سر

شامپو بزرگ موهای معمولی داو تخفیف 17%
 
75,000 تومان 62,000 تومان
شامپو بزرگ موهای چرب داو تخفیف 17%
 
75,000 تومان 62,000 تومان
شامپو بزرگ موهای خشک و زبر داو تخفیف 17%
 
75,000 تومان 62,000 تومان
شامپو بزرگ موهای رنگ شده داو تخفیف 17%
 
75,000 تومان 62,000 تومان
شامپو بزرگ موهای آسیب دیده داو تخفیف 17%
 
75,000 تومان 62,000 تومان
شامپو بزرگ موهای شکننده داو تخفیف 17%
 
75,000 تومان 62,000 تومان

نرم کننده موی سر

نرم کننده موهای معمولی داو تخفیف 16%
 
21,500 تومان 18,000 تومان
نرم کننده موهای خشک و زبر داو تخفیف 16%
 
21,500 تومان 18,000 تومان
نرم کننده موهای رنگ شده داو تخفیف 14%
 
21,000 تومان 18,000 تومان
نرم کننده موهای آسیب دیده داو تخفیف 14%
 
21,000 تومان 18,000 تومان
نرم کننده موهای شکننده داو تخفیف 14%
 
21,000 تومان 18,000 تومان

شامپو بدن

شامپو بدن کرمی مغذی پوست داو تخفیف 17%
 
66,000 تومان 55,000 تومان
شامپو بدن کرمی نارگیلی داو تخفیف 17%
 
66,000 تومان 55,000 تومان
شامپو بدن کرمی شی باتر داو تخفیف 17%
 
66,000 تومان 55,000 تومان

استیک دئودورانت خانم‌ها

استیک ضد عرق زنانه اورجینال داو تخفیف 17%
 
66,000 تومان 55,000 تومان
استیک ضد عرق زنانه اینویزیبل داو تخفیف 17%
 
66,000 تومان 55,000 تومان
استیک ضد عرق زنانه اورجینال+اینویزیبل داو تخفیف 17%
 
66,000 تومان 55,000 تومان

مایع دستشویی کرم دار

مایع دستشویی کرمی بزرگ اورجینال داو تخفیف 18%
 
56,000 تومان 46,000 تومان
مایع دستشویی کرمی بزرگ ابریشمی داو تخفیف 18%
 
56,000 تومان 46,000 تومان
تخفیف 18%
 
56,000 تومان 46,000 تومان
مایع دستشویی کرمی بزرگ اورجینال+ابریشمی+انرژی بخش داو تخفیف 18%
 
84,000 تومان 69,000 تومان

صابون بزرگ دست و صورت

صابون بزرگ زیبایی سفید کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 18%
 
28,000 تومان 23,000 تومان
صابون بزرگ زیبایی سبز کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 18%
 
28,000 تومان 23,000 تومان
صابون بزرگ زیبایی سفید+سبز کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 18%
 
28,000 تومان 23,000 تومان

صابون کوچک دست و صورت

صابون کوچک زیبایی سفید کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 17%
 
34,500 تومان 28,500 تومان
صابون کوچک زیبایی سبز کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 17%
 
34,500 تومان 28,500 تومان
صابون کوچک زیبایی صورتی کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 17%
 
34,500 تومان 28,500 تومان
صابون کوچک زیبایی سفید+سبز+صورتی کرم دار مرطوب کننده داو تخفیف 17%
 
34,500 تومان 28,500 تومان