مراحل بازگرداندن کالا:

refund_b1.jpg

 ۱لطفا همه‌ی کالاها را در بسته بندی اصلی آن قرار دهید.

refund_b2.jpg

‌۲لطفا فرم مرجوعی را که همراه با کالا برای شما ارسال شده است، تکمیل فرمایید.

refund_b3.jpg

۳لطفا شماره کارت بانکی خود را به فرم مرجوعی ضمیمه فرمایید.

refund_b1.jpg

۴سپس بسته را به این آدرس ارسال کنید:

refund_b5.jpg

۵بعد از ارسال بسته لطفا با ما تماس بگیرید:
bazghasht@neshanmall.com