سطح اکسیژن خون

 
0 تومان

تب و دما سنج

 
154,000 تومان
 
4,730,000 تومان
 
205,700 تومان
 
6,500,000 تومان
 
12,000,000 تومان
 
6,000,000 تومان
 
4,200,000 تومان

فشار سنج

 
0 تومان
 
858,000 تومان
 
841,500 تومان
 
385,000 تومان
 
0 تومان
 
1,430,000 تومان
 
829,000 تومان

نبولایزر

 
907,500 تومان
 
1,046,100 تومان

ماساژور

 
790,000 تومان
 
968,000 تومان

بخور سرد

 
0 تومان
 
0 تومان

ترازو

 
685,000 تومان
 
495,000 تومان
 
795,000 تومان
 
0 تومان

ساعت و نمایشگر

 
1,210,000 تومان
 
600,000 تومان
 
863,000 تومان
 
459,000 تومان
 
728,000 تومان
 
474,000 تومان
 
1,045,000 تومان
 
515,000 تومان

ماسک سه لایه عمومی

 
40,700 تومان
تخفیف 5%
 
60,000 تومان 57,200 تومان

ماسک ۵ لایه پزشکی

تخفیف 22%
 
44,000 تومان 34,155 تومان
تخفیف 21%
 
48,000 تومان 38,000 تومان
 
53,900 تومان

ماسک فیلتر دار N95

تخفیف 2%
 
89,000 تومان 86,900 تومان
تخفیف 18%
 
120,000 تومان 99,000 تومان

ضدعفونی شخصی

 
20,900 تومان
 
29,700 تومان

ضدعفونی خانه و محل‌کار

 
37,400 تومان
 
177,100 تومان
 
533,500 تومان

ضدعفونی حیوانات

 
26,400 تومان
 
38,500 تومان
 
390,500 تومان
 
808,500 تومان