مسواک کودک و نوجوان

تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان
تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان
تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان
تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان
تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان

مسواک‌ روزانه بزرگسال

تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان
تخفیف 6%
 
49,000 تومان 46,000 تومان

مسواک تخصصی

تخفیف 6%
 
54,000 تومان 51,000 تومان
تخفیف 4%
 
89,000 تومان 85,000 تومان
تخفیف 5%
 
99,000 تومان 94,000 تومان

بین دندانی تخصصی

تخفیف 5%
 
111,000 تومان 106,000 تومان
تخفیف 5%
 
99,000 تومان 94,000 تومان
تخفیف 4%
 
89,000 تومان 85,000 تومان

نخ دندان

تخفیف 5%
 
99,000 تومان 94,000 تومان
تخفیف 5%
 
79,000 تومان 75,000 تومان