ماسک سه لایه عمومی

 
40,700 تومان
تخفیف 5%
 
60,000 تومان 57,200 تومان

ماسک ۵ لایه پزشکی

تخفیف 22%
 
44,000 تومان 34,155 تومان
تخفیف 21%
 
48,000 تومان 38,000 تومان
 
53,900 تومان

ماسک فیلتر دار N95

تخفیف 2%
 
89,000 تومان 86,900 تومان
 
72,600 تومان
تخفیف 18%
 
120,000 تومان 99,000 تومان